Wednesday, 7 December 2011

STABAIL : PENGENALAN DAN CONTOH

Nota :
STABAIL ialah satu binaan seperti mobail tetapi tidak bergerak.Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut cita rasa guru dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati.

Contoh / Hasil Stabail :

Kredit : Bengkel KSSR Seni Tahun Dua Zon Sentul - SMK (P) Pudu,K.Lumpur

Contoh RPH Dunia Seni Visual Tahun Dua


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu : 2                                                               Hari :      Selasa                                Tarikh : 27 September 2011

Matapelajaran Kelas/
Masa/

Dunia Seni Visual
2 Gemilang                                              
60 minit
Impak/
catatan
Tahun : 2 Gemilang
Bidang : Membuat corak dan rekaan
Bahan Bantu Belajar
Masa   : 9.00 – 10.00 pagi
Tema dan tajuk : Objek buatan manusia / alas meja (geometri)
Contoh alas meja
Matapelajaran :
Dunia Seni VisualAlat : gunting
Standard
2.1 Persepsi estetik
Aplikasi Seni
Ekspresi kreatif
Apresiasi seni
Bahan : kertas warna
Kandungan :
2.1.1.1
2.2.1.1
2.3.1
2.4.1
gam, kertas lukisan

2.1.2.2
2.2.1.2
2.3.2
2.4.2


2.1.2.3
2.2.2.1
2.3.3


Objektif Pembelajaran:
Pada akhir sesi P&P ini murid dapat :-
Refleksi:

1) Menghasilkan corak terancang dengan teknik lipatan dan guntingan dengan menekankan
Pada akhir

unsur rupa dan warna serta prinsip imbangan, kontra dan harmoni.
pembelajaran 30

2) Menghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan media serta
orang murid dapat

proses dan teknik secara kreatif.
mencapai objektif

3) Membuat apresiasi terhadap karya.
yang ditetapkan
Aktiviti  P&P :
1) Guru  menunjukkan contoh dan bersoal jawab dengan murid tentang alas meja.
dan 2 orang murid

2) Guru menunjukkan cara membuat lipatan dan guntingan untuk menghasilkan alas meja.
yang tidak mencapai

3) Murid membuat guntingan dengan berhati-hati dan cermat.
objektif akan diberi

4) Murid menampalkan hasil kerja di atas kertas lukisan.
bimbingan khas dalam

5) Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.
sesi pembelajaran
EMK :
Kreativiti, keusahawanan, nilai murni
yang akan datang
Penilaian P&P :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat alas meja mengikut teknik lipatan


dan guntingan berdasarkan empat Standard Kandungan


Hasil Menggambar Bunga Mawar Melalui Video Tutorial

Inilah Hasilnya...